Birleşmiş Milletler

Birleşmiş Milletler
 • الأمم المتحدة (Arapça)
  联合国 (Çince)
  Organisation des Nations unies (Fransızca)
  United Nations (İngilizce)
  Организация Объединённых Наций (Rusça)
  Organización de las Naciones Unidas (İspanyolca)
{{{arma_açıklaması}}}
Arma
haritadaki konumu
Başkent New York, Amerika Birleşik Devletleri
Resmî diller Arapça, Çince, Fransızca, İngilizce, İspanyolca, Rusça[1]
Hükûmet
Portekiz António Guterres
Nijerya Amina J. Mohammed
Maldivler Abdulla Shadid
Norveç Mona Juul
Vietnam Dang Dinh Quy
Tarihçe  
• Birleşmiş Milletler Şartı'nın imzalanması
26 Haziran 1945
• Antlaşmanın yürürlüğe girmesi
24 Ekim 1945

Birleşmiş Milletler (BM) (İngilizce:United Nations), 24 Ekim 1945[2]'te kurulmuş; dünya barışını, güvenliğini korumak ve uluslararasında ekonomik, toplumsal ve kültürel bir iş birliği oluşturmak için kurulan uluslararası bir örgüttür. Birleşmiş Milletler kendini "adalet ve güvenliği, ekonomik kalkınma ve sosyal denkliği uluslararasında tüm ülkelere sağlamayı amaç edinmiş küresel bir kuruluş" olarak tanımlamaktadır. Uluslararası ilişkilerde erk kullanılmasını evrensel düzeyde yasaklayan ilk antlaşma 26 Haziran 1945'te 50 ülkece imzalanan Birleşmiş Milletler Antlaşması'dır.

Örgütün, kurulduğu yıllarda 51 olan üye sayısı şu an itibarıyla üyeliği kaldırılan Vatikan ve değiştirilen Çin son katılan üye Güney Sudan dahil 193'e ulaşmıştır. Örgütün yönetimi New York'ta bulunan genel merkezinden yürütülür ve üye ülkelerle her yıl düzenli olarak yapılan toplantılar yine bu genel merkezde gerçekleştirilir.

Örgüt yapısal olarak idari bölümlere ayrılmıştır; Genel Kurul, Güvenlik Konseyi, Ekonomik ve Sosyal Konsey, Yönetim Konseyi, Genel Sekreterlik ve Uluslararası Adalet Divanı. Örgütün en göz önündeki mercii Genel Sekreterdir.

Birleşmiş Milletler düşüncesi ilk olarak, II. Dünya Savaşı'nın bitiminde savaşın galibi ülkeler tarafından, ülkeler arasındaki anlaşmazlığı ortadan kaldırarak ileride oluşabilecek ve kendi güvenliklerini tehdit edebilecek bir savaşın önüne geçebilmek amacıyla ortaya atılmıştır. Örgüt yapısının hâlen bu amacı koruduğunu Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin varlığı ve çalışmalarıyla ortaya koymuştur. Güvenlik Konseyi on beş ülkeden oluşmakta olup, bu üyelerden beşi daimi üye statüsündedir ve mutlak veto yetkisine sahiptir. Bu ülkeler ABD, Rusya, Çin, Birleşik Krallık ve Fransa'dır[3]. Güvenlik Konseyinin karar alabilmesi için 9/15 oranı gerekli olup, daimi üyelerden herhangi birisinin aksi yönde oy kullanmaması gereklidir. BM içtihatlarına göre Güvenlik Konseyi karar alırken veto yetkisine sahip üyelerden biri veya birkaçının oylamaya katılmaması bu üyelerin kararı veto ettiği anlamına gelmemektedir. Ayrıca daimi üyelerin çekimser kalmaları da aynı sonuçlanır.

Kuruluşu

BM kuruluş anlaşmasının imzalanması

Birleşmiş Milletler (United Nations) tabiri ilk olarak Franklin D. Roosevelt tarafından II. Dünya Savaşı sırasında müttefik ülkeler için kullanılmıştır.

İlk resmî kullanımı ise 1 Ocak 1942 yılında Birleşmiş Milletler'in beyannamesinde ve Atlantik Bildirisi'ndedir. Bu yıldan sonra müttefik devletleri kendilerini "United Nations Fighting Forces" olarak adlandırmışlardır. Birleşmiş Milletler düşüncesi 1943 yılında Moskova, Tahran ve Kahire'de müttefiklerin toplantıları sırasında çıkmış olup Fransa, Çin, Birleşik Krallık, ABD, SSCB'nin temsilciliğiyle oluşmuştur.

25 Nisan 1945'te 50 ülkenin temsilcileri, San Francisco Konferansı'nda bir araya gelerek 111 maddeden oluşan Antlaşma'ya son biçimini verdiler. Antlaşma, 25 Haziran 1945'te oy birliği ile kabul edildi ve ertesi gün imzalandı. 24 Ekim 1945'te Güvenlik Konseyi'nin beş daimi üyesinin yanı sıra imza sahibi öteki devletlerin çoğunluğunun da onaylamasıyla Antlaşma yürürlüğe girdi ve Birleşmiş Milletler kuruldu.

Örgüt yapısı

Genel Kurul

Birleşmiş Milletler'in New York'taki karargâh binası

Genel Kurul, üye devletlerden oluşur. Her üyenin Genel Kuruldaki temsilcileri 5 kişiden çok olamaz. Genel Kurul'un görevleri şunlardır:

 • Silahsızlanma ve silah denetimi konusunda önerilerde bulunmak.
 • Barış ve güvenliği etkileyecek görüşmeler yapmak, her konuda önerilerde bulunmak.
 • Ülkeler arasındaki iyi ilişkileri bozucu sorunların, barışçıl yollarla çözümü için önerilerde bulunmak.

Güvenlik Konseyi

Siyasal alanda bir yürütme organıdır. Konseyin 5 daimi üyesi olan ABD, Çin, İngiltere, Fransa ve Rusya'nın veto hakkı bulunmaktadır. 10 geçici üye ise iki yıllık bir süreç için seçilirler ve geçici üyelerden 5'i her yıl yenilenir. Geçici üyelik 1 Ocak'ta başlar ve takip eden yılın 31 Aralığında sona erer. Seçimlerinde coğrafi denge temel alınır. 15 üyesi olan Konsey'in görevleri şunlardır:

 • Birleşmiş Milletler'in amaç ve ilkelerine uygun biçimde barış ve güvenliği korumak.
 • Uluslararası bir anlaşmazlığa yol açabilecek her türlü çekişmeli durumu soruşturmak.
 • Uluslararasında çekişmeli konularda anlaşma koşullarını önermek.
 • Silahlanmayı denetleyecek planlar hazırlamak.
 • Barışa karşı bir tehlike veya saldırı olup olmadığını araştırarak, izlenecek yolu önermek.
 • Saldırganlara karşı askeri birlikler kurularak önlemler almak.

Güvenlik Konseyi'nin karar alma süreci

Güvenlik Konseyinin karar alabilmesi için 9/15 oranı gerekli olup daimi üyelerden birisi aksi yönde oy kullanmaması gereklidir. BM içtihatlarına göre Güvenlik Konseyi karar alırken veto yetkisine sahip üyelerden biri veya birkaçının oylamaya katılmaması bu üyelerin kararı veto ettiği anlamına gelmemektedir. Ayrıca daimi üyelerin çekimser kalmaları da aynı sonucu vermektedir.

Konsey'e bağlı başlıca kuruluşlar

Birleşmiş Milletler'e bağlı kuruluşlar

No Kısaltılmışı Bayrak Kuruluş Merkez Başkan Kurulduğu Yıl
1 FAO
Gıda ve Tarım Örgütü
Gıda ve Tarım Örgütü İtalya Roma, İtalya Çin Qu Dongyu 1945
2 IAEA
Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu
Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu Avusturya Viyana, Avusturya Arjantin Rafael Grossi 1957
3 ICAO
Uluslararası Sivil Havacılık Örgütü
Uluslararası Sivil Havacılık Örgütü Kanada Montreal, Kanada Çin Fang Liu 1947
4 IFAD
Uluslararası Tarımsal Kalkınma Fonu
Uluslararası Tarımsal Kalkınma Fonu İtalya Roma, İtalya Togo Gilbert Houngbo 1977
5 ILO
Uluslararası Çalışma Örgütü
Uluslararası Çalışma Örgütü İsviçre Cenevre, İsviçre Birleşik Krallık Guy Ryder 1919
6 IMO
Uluslararası Denizcilik Örgütü
Uluslararası Denizcilik Örgütü Birleşik Krallık Londra, Birleşik Krallık Güney Kore Kitack Lim 1948
7 IMF
Uluslararası Para Fonu
Uluslararası Para Fonu Amerika Birleşik Devletleri Washington, ABD Bulgaristan Kristalina Georgieva 1945
8 ITU
Uluslararası Telekomünikasyon Birliği
Uluslararası Telekomünikasyon Birliği İsviçre Cenevre, İsviçre Çin Houlin Zhao 1947
9 UNESCO
Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü
Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü Fransa Paris, Fransa Fransa Audrey Azoulay 1946
10 UNIDO
Birleşmiş Milletler Endüstriyel Gelişme Örgütü
Birleşmiş Milletler Endüstriyel Gelişme Örgütü Avusturya Viyana, Avusturya Çin Li Yong 1967
11 UNWTO
Dünya Turizm Örgütü
Dünya Turizm Örgütü İspanya Madrid, İspanya Gürcistan Zurab Pololikaşvili 1974
12 UPU
Dünya Posta Birliği
Dünya Posta Birliği İsviçre Bern, İsviçre Kenya Bişar Abdirahman Hüseyin 1947
13 WB
Dünya Bankası
Dünya Bankası Amerika Birleşik Devletleri Washington, ABD Amerika Birleşik Devletleri David Malpass 1945
14 WFP
Dünya Gıda Programı
Dünya Gıda Programı İtalya Roma, İtalya Amerika Birleşik Devletleri David Beasley 1963
15 WHO
Dünya Sağlık Örgütü
Dünya Sağlık Örgütü İsviçre Cenevre, İsviçre Etiyopya Tedros Adhanom Ghebreyesus 1948
16 WIPO
Dünya Fikri Mülkiyet Örgütü
Dünya Fikrî Mülkiyet Örgütü İsviçre Cenevre, İsviçre Avustralya Francis Gurry 1974
17 WMO
Dünya Meteoroloji Örgütü
Dünya Meteoroloji Örgütü İsviçre Cenevre, İsviçre Almanya Gerhard Adrian 1950

Ekonomik ve Sosyal Konsey

Genel Kurulca seçilen 54 üyeden oluşur. Üyelikleri sona erenler yeniden seçilebilirler. Başlıca görevleri şunlardır:

 • Birleşmiş Milletler'in ekonomik ve sosyal çalışmalarını yürütmek.
 • Uluslararası ekonomik, sosyal, kültürel konularda raporlar hazırlamak.

54 üyeden oluşan bu konsey, BM’in ekonomik ve sosyal sorunlarla mücadele edebilmesi amacıyla kurulan bir organdır. Ekonomik ve sosyal konsey herkesin insan haklarına ve temel özgürlüklere etkin bir şekilde saygı göstermesini sağlamak üzere tavsiyelerde bulunabilir. Yetkisine giren konulara ilişkin olarak, genel kurula sunulmak üzere antlaşma tasarıları hazırlayabilir. Ekonomik ve sosyal konsey görevini daha etkin yapabilmek amacıyla kendi gözetimi altında çalışacak komisyon ve komiteler kurmuştur. Bunlar;

 • İnsan Hakları Komisyonu; 1946 yılında kurulan insan hakları komisyonu, ECOSOC bünyesinde insan hakları normlarının hukuki bir şekle dönüştürülmesiyle ilgili olarak faaliyet gösterir. 43 değişik üye coğrafi bölgelerden eşit temsil esasına göre seçilir. 1967’ye kadar insan hakları ihlalleriyle ilgili olarak şikâyetlere mani olmak için yaptırım gücü veya harekete geçme yetkisi yoktu. 1967’de 1235 sayılı ECOSOC kararıyla komisyon ve onun alt organı olan azınlıkların korunması ve ayrımcılığın önlenmesi alt komisyonu inceleme ve araştırma yetkileriyle donatıldılar. Bu tarihte insan hakları ihlallerine yönelik inceleme ve araştırma yapma yetkisi verilmiştir. 1970'te 1503 sayılı ECOSOC kararı ile komisyona insan hakları ihlallerini soruşturma ve tavsiyelerde bulunma yetkisi verilmiştir. 2006 yılı itibarı ile İnsan Hakları Konseyi bünyesi altında toplanmıştır.
 • İnsan Hakları Yüksek Komiserliği (UNHCHR); BM şartının 1, 13 ve 55. maddelerinden görevini alan yüksek komiserlik, BM’in insan hakları programlarının koordinasyonunu sağlamak ve insan haklarına evrensel saygıyı güçlendirmek amacıyla kurulmuştur. Merkezi Cenevre’dedir. New York’ta bir bürosu vardır.

UNİCEF Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu

Uluslararası Adalet Divanı

Uluslararası Adalet Divanı, Birleşmiş Milletler'in yargı organıdır. Ülkeler, istedikleri davayı Adalet Divanı'na götürürler. Divan 15 yargıçtan oluşur. Yargıçlar, Genel Kurul ve Güvenlik Konseyi'nce seçilirler. Görev süreleri dokuz yıldır. Divanda bir devletten iki yargıç bulunamaz. Uluslararası Adalet Divanı, Hollanda'nın bir kenti olan Lahey'dedir.

Resmî diller

Arapça, Çince, Fransızca, İngilizce, İspanyolca ve Rusça örgütün resmî dilleridir.

Genel Sekreterlik

Birleşmiş Milletler Genel Sekreterleri[4]
Sıra İsim Ülke Göreve Başlama Görevden Ayrılma Not
1 Trygve Lie  Norveç 2 Şubat 1946 10 Kasım 1952 İstifa etti.
2 Dag Hammarskjöld  İsveç 10 Nisan 1953 18 Eylül 1961 Görevdeyken öldü.
3 Sithu U Thant  Myanmar 30 Kasım 1961 31 Aralık 1971
4 Kurt Waldheim  Avusturya 1 Ocak 1972 31 Aralık 1981
5 Javier Pérez de Cuéllar  Peru 1 Ocak 1982 31 Aralık 1991
6 Boutros Boutros-Ghali  Mısır 1 Ocak 1992 31 Aralık 1996
7 Kofi Annan  Gana 1 Ocak 1997 31 Aralık 2006
8 Ban Ki-mun  Güney Kore 1 Ocak 2007 31 Aralık 2016
9 António Guterres  Portekiz 1 Ocak 2017 Görevde

Genel Sekreterlik, Birleşmiş Milletler'in öbür organlarının çalışmaları için gerekli ortam ve koşulları sağlar. Ortaya konan program ve politikaları uygular. Uluslararası barış ve güvenliği bozucu olaylar konusunda raporlar hazırlayıp Güvenlik Konseyi'ne sunar. Genel Sekreterliği 1 Ocak 2017 tarihinden beri Portekizli António Guterres yapmaktadır. Milletlerarası adalet divanı hariç diğer organlar tarafından verilen görevleri yapar.

Kaynakça

 1. ^ Official Languages 12 Temmuz 2015 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi., www.un.org. Retrieved 4 Haziran 2016.
 2. ^ "Kuruluş Tarihine ilişkin bilgi". 29 Aralık 2018 tarihinde kaynağından arşivlendi. 
 3. ^ "Bilgi". 13 Aralık 2016 tarihinde kaynağından arşivlendi. 
 4. ^ "Former Secretaries-General (İngilizce) - Eski Genel Sekreterler". www.un.org. 10 Mayıs 2015 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 14 Nisan 2014. 

Dış bağlantılar

 • Birleşmiş Milletler resmî web sitesi12 Ağustos 2011 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi. (İngilizce)
 • g
 • t
 • d
 Birleşmiş Milletler
Sistem
Ana
organlar
Programlar
ve birimler
İhtisas
kuruluşları
Sekreterlikler
Üyelik
Tarih
1941 öncesi
1941–1945
Etkinlikler
Kararlar
Diğer
 • g
 • t
 • d
Milletler Cemiyeti
(1919–1945)
James Eric Drummond (Birleşik Krallık) · Joseph Louis Anne Avenol (Fransa) · Seán Lester (İrlanda)
Symbol of the League of Nations (simple).svg
Emblem of the United Nations.svg
Birleşmiş Milletler
(1945'ten beri)
* Gladwyn Jebb, Trygve Lie seçilene kadar vekaleten genel sekreterlik yaptı.
 • g
 • t
 • d
Birleşmiş Milletler Birleşmiş Milletler Sözleşmesi
Sözleşme Metni
 • Önsöz
 • Bölüm I
 • II
 • III
 • IV
 • V
 • VI
 • VII
 • VIII
 • IX
 • X
 • XI
 • XII
 • XIII
 • XIV
 • XV
 • XVI
 • XVII
 • XVIII
 • XIX
 • Değişiklikler
Sözleşme Tarihi
Oluşturulan örgütler
 • Kategori Kategori
 • g
 • t
 • d
1901-1925
1926-1950
1951-1975
1976-2000
2001-günümüz
Otorite kontrolü Bunu Vikiveri'de düzenleyin