Atlantik Bildirisi

Atlanticcharter2.png

Atlantik Bildirisi, 9 Ağustos 1941 tarihinde Müttefikler, II. Dünya Savaşı sırasında, savaşın yürütülmesini sağlamak ve zafere ulaşabilmek için alınacak önlemleri saptamak maksadıyla, çeşitli toplantılar yapmış olup, bu toplantılardan ilki, Başkan Franklin D. Roosevelt ile Birleşik Krallık Başbakanı Winston Churchill arasında olmuştur.

9 Ağustos 1941 tarihinde yapılan toplantı sonucunda; iki devlet topraklarını genişletmek istemediklerini, bütün uluslara sınırları içinde güvenle yaşamak olanaklarını sağlayacak bir barışın yapılmasını arzuladıklarını bir bildiri ile açıkladılar. Atlantik Bildirisi olarak tanınan bu belge, liderlerce kabul edildi ve 14 Ağustos 1941'de ortak bir bildiri yayınlandı.

Bildiri maddelerinin özeti

 • Savaştan sonra toprak kazanılmayacak.
 • Halkların onayı alınmadan toprak değişikliği yapılmayacak.
 • Milletler kendi geleceklerini kendileri tayin edebilecek. (self-determinasyon)
 • Uluslararası mecrada iş birliği gerçekleştirilip, geliştirilecek.
 • Temel ham maddelerden eşit biçimde faydalanılacak.
 • İnsanlar korkudan ve açlıktan kurtarılacak.
 • Açık denizlerde ticaret serbestliği mümkün olabilecek.
 • Mihver devletler silahtan arındırılıp savaştan sonra da topyekûn silahsızlanmaya gidilecek.[1]

Ayrıca bakınız

Kaynakça

 1. ^ Gürün, Kamuran. Savaşan Dünya ve Türkiye (Savaş 1939-1945). ss. 264-265. ISBN 9751012562. 
 • g
 • t
 • d
Konferanslar
Deklarasyon ve anlaşmalar
Taslak simgesiII. Dünya Savaşı ile ilgili bu madde taslak seviyesindedir. Madde içeriğini genişleterek Vikipedi'ye katkı sağlayabilirsiniz.
Otorite kontrolü Bunu Vikiveri'de düzenleyin